Prijavitelj
Datum prijave
Ime in priimek - Naslovnik
Objekt
Ulica - Naslov
Hišna številka
Nadstropje stanovanja
Kontakt - Telefon
E-pošta
Opis napake
Priponka (pdf, jpg, txt, xls, doc)
Reklamacija